Om møtet

Det blir ikke mulig å være fysisk til stede for tilhørere. De som ønsker å se møtet kan få tilgang på Zoom. Gi beskjed til morten.johansen@bgo.oslo.kommune.no

De som ønsker å holde innlegg i åpen halvtime kan enten gjøre dette i møtet fysisk (en person til hvert innlegg som går etter at innegget er holdt) eller via Zoom. Meld uansett i fra på forhånd til politisk koordinator morten.johansen@bgo.oslo.kommune.no. 

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo velferd- og kulturkomite 11.06.2020 (PDF 39KB)

Protokoll

Protokoll Gamle Oslo velferd- og kulturkomite 11.06.2020 (PDF 200KB)

Saker til behandling

SakTittel
10/20
11/20
12/20
Utkvittering av verbalvedtak 32- BU sak 172/19, nattjenesten Valle bosenter
13/20
Utkvittering av BU-sak 36/2020, punkt 30- spørsmål fra MDG om veien videre for kampen Omsorg+
14/20
15/20
Tiltak for en tredjeboligsektor og mot høye boligpriser i bydelen (R) (Trukket sak)
16/20
Veien videre for kafétilbudet ved Kampen omsorg+ (MDG)

Tid og sted

Dato

Torsdag 11. juni 2020

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Digitalt/Christian Krohgs gt. 16, møterom: Idun

Sted