Møte i Gamle Oslo helse- og sosialkomitè

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo Helse- og sosialkomite 14.03.2019 (PDF 70KB)

Protokoll

Protokoll Gamle Oslo Helse- og sosialkomite 14.03.2019 (PDF 116KB)

Saker til behandling

SakTittel
5/19
Årsmelding 2018- Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne
6/19
Bedre og tryggere utleieforhold på Grønland – kunnskapsgrunnlag for videre boligsosialt arbeid
7/19
8/19
9/19
Samhandlingsprosjektet - arbeidsplasskonsept og veien videre (lukket sak)
10/19
Aktivitetstilbud på helseinstitusjoner i bydelen (R)

Tid og sted

Dato

Torsdag 14. mars 2019

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Akerselva Atrium, Christian Kroghs gt 16, møterom Idun.

Sted