Tid og sted

Dato

Torsdag 7. april 2016

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Valle dagsenter, Grenseveien 66

Sted