Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo helse- og sosialkomité 09.06.16 (PDF 9KB)

Protokoll

Protokoll Gamle Oslo helse- og sosialkomité 09.06.16 (PDF 157KB)

Saker til behandling

SakTittel
16/16
17/16
Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2015 og bruker- og pårørendeundersøkelse i boliger for mennesker med utviklingshemming 2014/2015
18/16
Helsetilstand til beboere ved Kampen Omsorg + (SV) (Ikke klar)

Tid og sted

Dato

Torsdag 9. juni 2016

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Platousgate 16

Sted