Velferd- og kulturkomiteen

Møte i Gamle Oslo helse- og sosialkomitè

Tid og sted

Dato

Torsdag 12. oktober 2017

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

31B, Grønlandsleiret 31 B, 0190 Oslo

Sted