Velferd- og kulturkomiteen

Møte i Gamle Oslo helse- og sosialkomitè

Tid og sted

Dato

Torsdag 19. april 2018

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Platousgate 16, 2 etasje

Sted