Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo helse- og sosialkomité 14.06.2018 (PDF 152KB)

Protokoll

Protokoll Gamle Oslo helse-og sosialkomite 14.06 (PDF 403KB)

Saker til behandling

SakTittel
20/18
21/18
22/18
23/18
Oppfølging av BU sak 108/2017 - redegjørelse for hvilke konsekvenser ny instruks får for saksbehandlingen av søknader om kommunalbolig
24/18
BU sak 32/2018-tilsynsrapport fra anmeldt tilsyn ved Valle dagsenter 04.01.2018- oppfølging av vedtak i saken
25/18
BU sak 37/2018- verbalvedtak 12-stillingsøkning i hjemmetjenesten-oppfølging av BU vedtak i saken
26/18
Eiendomsprosjektet - Behovsanalyse av bydelens innleide lokaler
27/18
28/18
29/18
Oppfølging av BU-sak 204/2017 - redegjørelse for bydelens behov for kommunale boliger vurdert opp mot det pågående nedsalget i bydelen
30/18
Verbalvedtak 13 - Status for tillitsmodellen i Bydel Gamle Oslo
31/18
Orientering om Velferdsteknologiprosjektet vis og spredningsprosjektet for velferdsteknologi
32/18
33/18
Retten til BPA i Bydel Gamle Oslo (SV)

Tid og sted

Dato

Torsdag 14. juni 2018

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Platous gate 16, 2 etasje

Sted