Velferd- og kulturkomiteen

AVLYST: Møte i Gamle Oslo velferd- og kulturkomite

Tid og sted

Dato

Torsdag 30. april 2020

Tid

klokken 17:30

Tilleggsinformasjon

Valle bosenter, Grenseveien 66

Sted