Om møtet

Møtet er avlyst da det ikke foreligger saker til behandling i komitéen.

Tid og sted

Dato

Torsdag 11. juni 2015

Tid

klokken 16:30