Møte i Gamle Oslo ungdomsråd

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo ungdomsråd 05.03.2020 (PDF 46KB)

Protokoll

Protokoll Gamle Oslo ungdomsråd 05.03.2020 (PDF 61KB)

Saker til behandling

SakTittel
5/20
Tildeling av Nabolags- og aktivitetsmidler for Tøyen og Grønland vår 2020
6/20
7/20
8/20
9/20
10/20
Bydelens uttalelse til Aktiv vannflate – en mulighetsstudie om bruk av fjorden
11/20
12/20
13/20
14/20
Meråpent bibliotek på Hersleb VGS (SV)
15/20
Tiltak for et tryggere Grønland (MDG, AP og SV)

Tid og sted

Dato

Torsdag 5. mars 2020

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Familiehuset, Grønland 30, 5. etasje

Sted