Møte i Gamle Oslo ungdomsråd

Tid og sted

Dato

Torsdag 23. april 2020

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Digitalt møte

Sted