Møte i Gamle Oslo ungdomsråd

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo ungdomsråd 26.11.2020 (PDF 1,2MB)

Protokoll

Protokoll Gamle Oslo ungdomsråd 26.11.2020 (PDF 200KB)

Saker til behandling

SakTittel
48/20
49/20
Tildeling av nabolags- og aktivitetsmidler for Grønland og Tøyen høsten 2020
50/20
51/20
Bydelens uttalelse til Detaljregulering med konsekvensutredning Etterstadsletta 48 m.fl.
52/20
SaLTo - Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2019
53/20

Tid og sted

Dato

Torsdag 26. november 2020

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Digitalt

Sted