Møte i Gamle Oslo ungdomsråd

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo ungdomsråd 22.04.2021 (PDF 1,3MB)

Protokoll

Protokoll Gamle Oslo ungdomsråd 22.04.2021 (PDF 235KB)

Saker til behandling

SakTittel
11/21
12/21
13/21
14/21
Bydel Gamle Oslos uttalelse til forslag til ny rutemodell for trikk 2024
15/21
16/21
Tildeling av nabolags- og aktivitetsmidler for Grønland og Tøyen vår 2021
17/21
18/21
Realisering av Bjørvika skole og flerbrukshall (V og SV)

Tid og sted

Dato

Torsdag 22. april 2021

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Digitalt

Sted