Møte i Gamle Oslo ungdomsråd

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo ungdomsråd 23.01.2020 (PDF 39KB)

Protokoll

Protokoll Gamle Oslo Ungdomsråd 23.01.2020 (PDF 53KB)

Saker til behandling

SakTittel
1/20
Bydelens uttalelse til offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for Brynsbakken
2/20
3/20
4/20
5/20
Årsmelding ungdomsrådet

Tid og sted

Dato

Torsdag 23. januar 2020

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Familiehuset, Grønland 30, 5. etasje

Sted