Møte i Gamle Oslo ungdomsråd

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo ungdomsråd 07.06.16 (PDF 9KB)

Protokoll

Protokoll Gamle Oslo Ungdomsråd 07.06.16 (PDF 17KB)

Saker til behandling

SakTittel
11/16
12/16
Sikker skolevei for elever ved nye Brynseng skole (MDG)
13/16
Tiltak for trafikksituasjonen rundt Strømsveien og Jordal Skole (FrP)
14/16
Trafikksikre skoleområder (Ap og Rødt)

Tid og sted

Dato

Tirsdag 7. juni 2016

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Familiehuset, Grønland 30, 5. etasje

Sted