Møte i Gamle Oslo ungdomsråd

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo ungdomsråd 09.03.2017 (PDF 12KB)

Protokoll

Protokoll Gamle Oslo Ungdomsråd 09.03.2017 (PDF 15KB)

Saker til behandling

SakTittel
4/17
5/17
Etterbruk av Oslo fengsel (V) - saken er trukket fra forslagsstiller
6/17
Fotballbane for Kampenbarna (MDG) (ikke klar)

Tid og sted

Dato

Torsdag 9. mars 2017

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Famliehuset, Grønland 30, 5. etasje

Sted