Møte i Gamle Oslo ungdomsråd

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo ungdomsråd 08.06.2017 (PDF 84KB)

Protokoll

Protokoll Gamle Oslo Ungdomsråd 08.06.2017 (PDF 96KB)

Saker til behandling

SakTittel
16/17
Utkast til kommuneplan 2017 med samfunnsdel og byutviklingsstrategi - Bydelens uttalelse ved høring og offentlig utleggelse
17/17
Høring skolebehovsplan 2018 - 2027 for videregående skole og særskilte byomfattende tilbud
18/17
Orientering om status i barneverntjenesten

Tid og sted

Dato

Torsdag 8. juni 2017

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Familiehuset, Grønland 30, 5. etasje

Sted