Møte i Gamle Oslo ungdomsråd

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo ungdomsråd 29.11.2018 (PDF 151KB)

Protokoll

Protokoll Gamle Oslo Ungdomsråd 29.11.2018 (PDF 162KB)

Saker til behandling

SakTittel
21/12
Tilslutning til tiltak for vern og oppgradering av Akerselva miljøpark
22/18
Evaluering av bydelens ordning med grønne midler - Utsettes til neste møte
23/18
24/18
Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2019
25/18
Innstilling tildeling av nabolags- og aktivitetsmidler for Tøyen og Grønland høsten 2018
26/18

Tid og sted

Dato

Torsdag 29. november 2018

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Familiehuset, Grønland 30, 5. etasje

Sted