Møte i Gamle Oslo ungdomsråd

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo ungdomsråd 31.10.2019 (PDF 40KB)

Protokoll

Godkjent protokoll Gamle Oslo Ungdomsråd 30.10.2019 (PDF 51KB)

Saker til behandling

SakTittel
24/19
Politiske verv i Gamle Oslo (ikke klar)
25/19
26/19
Tildeling av nabolags- og aktivitetsmidler for Grønland og Tøyen høsten 2019

Tid og sted

Dato

Torsdag 31. oktober 2019

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Familiehuset, Grønland 30, 5. etasje

Sted