Møte i Gamle Oslo ungdomsråd

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo ungdomsråd 03.09.2020 (PDF 808KB)

Protokoll

Protokoll Gamle Oslo ungdomsråd 03.09.2020 (PDF 255KB)

Saker til behandling

SakTittel
29/20
30/20
Retningslinjer for fysiske og digitale møter
31/20
32/20
33/20
Oppfordring til Botanisk hage om å fjerne dedikasjon til Carl von Linné (SV og R)
34/20
Uttalelse fra Gamle Oslo Bydelsutvalg vedrørende nedleggelse av Manglerud Politistasjon (SV)
35/20
36/20
Nei til etablering av utendørs værested for rusavhengige på Elgsletta (AP)

Tid og sted

Dato

Torsdag 3. september 2020

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Digitalt møte

Sted