Til innhold
Politikk og politiske møter

Tilsynsutvalg for Østerdalsgata dag- og aktivitetssenter og Villa Habibi


Kristin Ruud

Leder

Telefon: 900 58 625

E-post:

Tilsynsutvalg for Østerdalsgata dag- og aktivitetssenter og Villa Habibi

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Tilsynsrapporter Bydel Gamle Oslo

Medlemmer

Ruud, Kristin (Arbeiderpartiet)

Leder av Tilsynsutvalg for Østerdalsgata dag- og aktivitetssenter og Villa Habibi

Telefon: 900 58 625

Kourdalipour, Ashkan (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten
Medlem av Tilsynsutvalg for Vålerenga hjemmet, Villa Enerhaugen og Valle dagsenter
Medlem av Tilsynsutvalg for Østerdalsgata dag- og aktivitetssenter og Villa Habibi

Telefon: 932 68 940

Sundby, Heidi

Medlem av Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne
Medlem av Tilsynsutvalg for Østerdalsgata dag- og aktivitetssenter og Villa Habibi

Telefon: 473 06 975

Halvorsen Øveraas, Jørgen (Rødt)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for Østerdalsgata dag- og aktivitetssenter og Villa Habibi

Telefon: 482 22 455

Øvstebø, Jens Kristian (Venstre)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Østerdalsgata dag- og aktivitetssenter og Villa Habibi
Medlem av Velferd- og kulturkomiteen

Telefon: 458 85 132

Braimi, Armin (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Østerdalsgata dag- og aktivitetssenter og Villa Habibi
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Telefon: 986 75 083