Tilsynsutvalg for Valle Hovin dagsenter og Villa Habibi


Kristin Ruud

Leder

Telefon: 90 05 86 25

E-post:

Tilsynsutvalg for Valle Hovin dagsenter og Villa Habibi

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Tilsynsrapporter Bydel Gamle Oslo

Medlemmer

Ruud, Kristin (Arbeiderpartiet)

Leder av Tilsynsutvalg for Valle Hovin dagsenter og Villa Habibi

Telefon: 90 05 86 25

Kourdalipour, Ashkan (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten
Medlem av Tilsynsutvalg for Valle Hovin dagsenter og Villa Habibi
Medlem av Tilsynsutvalg for Vålerenga hjemmet, Villa Enerhaugen og Valle dagsenter

Telefon: 93 26 89 40

Sundby, Heidi

Medlem av Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne
Medlem av Tilsynsutvalg for Valle Hovin dagsenter og Villa Habibi

Telefon: 47 30 69 75

Halvorsen Øveraas, Jørgen (Rødt)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for Valle Hovin dagsenter og Villa Habibi

Telefon: 48 22 24 55

Øvstebø, Jens Kristian (Venstre)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Valle Hovin dagsenter og Villa Habibi

Telefon: 45 88 51 32

Haneseth, Else B. (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten
Medlem av Tilsynsutvalg for Valle Hovin dagsenter og Villa Habibi

Telefon: 41 40 71 17