Til innhold
Politikk og politiske møter

Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.


Fredrik Vaaheim

Leder

Telefon: 915 34 333

E-post:

Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Tilsynsrapporter Bydel Gamle Oslo

Medlemmer

Vaaheim, Fredrik (Rødt)

Leder av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten

Telefon: 915 34 333

Kourdalipour, Ashkan (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten
Medlem av Tilsynsutvalg for Vålerenga hjemmet, Villa Enerhaugen og Valle dagsenter
Medlem av Tilsynsutvalg for Østerdalsgata dag- og aktivitetssenter og Villa Habibi

Telefon: 932 68 940

Braimi, Armin (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Østerdalsgata dag- og aktivitetssenter og Villa Habibi
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Telefon: 986 75 083

Reese, Randi (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Telefon: 970 68 727

Furuseth, Arild (Høyre)

Medlem av Rådet for psykisk helse og rus
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Vålerenga hjemmet, Villa Enerhaugen og Valle dagsenter
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Telefon: 905 40 282