Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Tilsynsrapporter Bydel Gamle Oslo

Medlemmer

Vaaheim, Fredrik (Rødt)

Leder av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten
Telefon

Kourdalipour, Ashkan (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten
Medlem av Tilsynsutvalg for Valle Hovin dagsenter og Villa Habibi
Medlem av Tilsynsutvalg for Vålerenga hjemmet, Villa Enerhaugen og Valle dagsenter
Telefon

Haneseth, Else B. (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten
Medlem av Tilsynsutvalg for Valle Hovin dagsenter og Villa Habibi
Telefon

Reese, Randi (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten
Medlem av Velferd- og kulturkomiteen
Telefon
Leder
Fredrik Vaaheim
Telefon