Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten


Fredrik Vaaheim

Leder

Telefon: 91 53 43 33

E-post:

Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Tilsynsrapporter Bydel Gamle Oslo

Medlemmer

Vaaheim, Fredrik (Rødt)

Leder av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten

Telefon: 91 53 43 33

Kourdalipour, Ashkan (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten
Medlem av Tilsynsutvalg for Valle Hovin dagsenter og Villa Habibi
Medlem av Tilsynsutvalg for Vålerenga hjemmet, Villa Enerhaugen og Valle dagsenter

Telefon: 93 26 89 40

Haneseth, Else B. (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten
Medlem av Tilsynsutvalg for Valle Hovin dagsenter og Villa Habibi

Telefon: 41 40 71 17

Reese, Randi (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten
Medlem av Velferd- og kulturkomiteen

Telefon: 97 06 87 27

Furuseth, Arild (Høyre)

Medlem av Rådet for psykisk helse og rus
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Vålerenga hjemmet, Villa Enerhaugen og Valle dagsenter
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Telefon: 90 54 02 82