Til innhold
Rådet for psykisk helse og rus

Møte i Gamle Oslo råd for psykisk helse

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.

Tid og sted

Dato

Mandag 4. november 2019

Tid

klokken 16:30

Tilleggsinformasjon

Fontenehuset Oslo øst

Sted

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo råd psykisk helse 04.11.2019 (PDF 39KB)

Protokoll

Protokoll Gamle Oslo råd for psykisk helse 04.11.2019 (PDF 62KB)

Saker til behandling

SakTittel
11/19
Rådet for psykisk helses innstilling til nye medlemmer av Rådet for psykisk helse.
12/19