Rådet for psykisk helse og rus

Møte i Gamle Oslo råd for psykisk helse og rus

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo råd for psykisk helse og rus 09.03.2020 (PDF 45KB)

Protokoll

Protokoll Gamle Oslo råd for psykisk og rus 09.03.2020 (PDF 81KB)

Saker til behandling

SakTittel
4/20
Tildeling av Nabolags- og aktivitetsmidler for Tøyen og Grønland vår 2020
5/20
6/20
7/20
8/20
Bydelens uttalelse til Aktiv vannflate – en mulighetsstudie om bruk av fjorden
9/20
10/20
11/20
Tiltak for et tryggere Grønland (MDG, AP og SV)

Tid og sted

Dato

Mandag 9. mars 2020

Tid

klokken 16:30

Tilleggsinformasjon

Fontenehuset Oslo Øst, Hagegata 25

Sted