Møte i Gamle Oslo råd for psykisk helse

Tid og sted

Dato

Mandag 11. mars 2019

Tid

klokken 16:30

Tilleggsinformasjon

Aktivitetssenteret 31b, Grønlandsleiret 31

Sted