Rådet for psykisk helse og rus

Medlemmer

Jarto, Jan Henrik

Leder av Rådet for psykisk helse og rus
Telefon

Tufte, Carl

Nestleder av Rådet for psykisk helse og rus
Telefon
Født
1960
Bosted
Mandallsgate 10
Yrke
Fontenehuset

Anfinnsen, Per Vidar G.

Medlem av Rådet for psykisk helse og rus

Hagi, Omar

Medlem av Rådet for psykisk helse og rus

Jansen, Amanda

Medlem av Rådet for psykisk helse og rus

Tjeransen, Carl Fredrik (Høyre)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Navnekomiteen
Medlem av Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne
Medlem av Rådet for psykisk helse og rus
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Ergul, Ute (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Rådet for psykisk helse og rus
Telefon
Sekretær
Fredrik Eriksen
Telefon