Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Møte i Gamle Oslo råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Tid og sted

Dato

Onsdag 7. oktober 2020

Tid

klokken 16:30

Tilleggsinformasjon

Christian Krohgs gt. 16 - Møterom: Jordan

Sted