Møte i Gamle Oslo råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Tid og sted

Dato

Onsdag 9. september 2020

Tid

klokken 16:30

Tilleggsinformasjon

Digitalt møte

Sted