Møte i Gamle Oslo råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Tid og sted

Dato

Onsdag 13. mars 2019

Tid

klokken 16:30

Tilleggsinformasjon

Christian Kroghs gt. 16, møterom Indigo

Sted