Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne


Svein Erik Flåtten

Sekretær

Telefon: 95 87 12 66

E-post:

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Rådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av representanter fra interesseorganisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådet behandler saker som er særlig viktige for personer med nedsatt funksjonsevne, som tilgjengelighet og universell utforming, tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne og arbeid mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Rådet uttaler seg store og overgripende saker som økonomiplan- og årsbudsjett og planprogrammer og konsekvensutredninger innen­for plan- og bygningssektoren, samferdsel, barnehage, skule, kultur, idrett, friluftsliv, helse og pleie- og omsorgstjenestene.

Rådets medlemmer kan også ta opp saker på eget inititativ og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Møter

  1. Dato 08.06.
    Klokkeslett 16:30-18:30
  2. Dato 14.09.
    Klokkeslett 16:30-18:30
  3. Dato 12.10.
    Klokkeslett 16:30-18:30

Se hele kalenderen

Medlemmer

Haugen, Monica

Leder av Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Telefon: 41 21 88 37

Herland Landro, Linn (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Oppvekstkomiteen
Nestleder av Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Sundby, Heidi

Medlem av Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne
Medlem av Tilsynsutvalg for Valle Hovin dagsenter og Villa Habibi

Telefon: 47 30 69 75

Bjørkli, Greta

Medlem av Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Telefon: 98 41 72 44

Skogsletten, Oddvar

Medlem av Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Telefon: 48 13 58 19

Olufsen, Torild

Medlem av Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne
Medlem av Tilsynsutvalg for Vålerenga hjemmet, Villa Enerhaugen og Valle dagsenter

Telefon: 91 69 32 32

Breck, Rune

Medlem av Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Grut, Ørjan

Varamedlem av Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Telefon: 98 61 47 25

Nielsen, Lise (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne