Politikk og politiske møter

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne


Svein Erik Flåtten

Sekretær

Telefon: 958 71 266

E-post:

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Rådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av representanter fra interesseorganisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådet behandler saker som er særlig viktige for personer med nedsatt funksjonsevne, som tilgjengelighet og universell utforming, tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne og arbeid mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Rådet uttaler seg store og overgripende saker som økonomiplan- og årsbudsjett og planprogrammer og konsekvensutredninger innen­for plan- og bygningssektoren, samferdsel, barnehage, skule, kultur, idrett, friluftsliv, helse og pleie- og omsorgstjenestene.

Rådets medlemmer kan også ta opp saker på eget inititativ og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Møter

 1. Dato 07.10.
  Klokkeslett 16:30-18:30
 2. Dato 04.11.
  Klokkeslett 16:30-18:30
  Christian Krohgs. gt. 16 - Møterom: Jordan
 3. Dato 02.12.
  Klokkeslett 16:30-18:30
  Christian Krohgs gt. 16 - Møterom: Jordan

Se hele kalenderen

Medlemmer

Haugen, Monica

Leder av Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Telefon: 412 18 837

Herland Landro, Linn (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Oppvekstkomiteen
Nestleder av Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Nilsen, Joakim

Medlem av Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Sundby, Heidi

Medlem av Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne
Medlem av Tilsynsutvalg for Østerdalsgata dag- og aktivitetssenter og Villa Habibi

Telefon: 473 06 975

Bjørkli, Greta

Medlem av Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Telefon: 984 17 244

Skogsletten, Oddvar

Medlem av Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Telefon: 481 35 819

Olufsen, Torild

Medlem av Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne
Medlem av Tilsynsutvalg for Vålerenga hjemmet, Villa Enerhaugen og Valle dagsenter

Telefon: 916 93 232

Grut, Ørjan

Varamedlem av Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Telefon: 986 14 725

Nielsen, Lise (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne