Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Rådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av representanter fra interesseorganisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådet behandler saker som er særlig viktige for personer med nedsatt funksjonsevne, som tilgjengelighet og universell utforming, tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne og arbeid mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Rådet uttaler seg store og overgripende saker som økonomiplan- og årsbudsjett og planprogrammer og konsekvensutredninger innen­for plan- og bygningssektoren, samferdsel, barnehage, skule, kultur, idrett, friluftsliv, helse og pleie- og omsorgstjenestene.

Rådets medlemmer kan også ta opp saker på eget inititativ og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Medlemmer

Haugen, Monica

Leder av Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne
Telefon

Herland Landro, Linn (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Oppvekstkomiteen
Nestleder av Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Sundby, Heidi

Medlem av Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne
Medlem av Tilsynsutvalg for Valle Hovin dagsenter og Villa Habibi
Telefon

Bjørkli, Greta

Medlem av Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne
Telefon

Skogsletten, Oddvar

Medlem av Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne
Telefon

Olufsen, Torild

Medlem av Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne
Medlem av Tilsynsutvalg for Vålerenga hjemmet, Villa Enerhaugen og Valle dagsenter
Telefon

Breck, Rune

Medlem av Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Tjeransen, Carl Fredrik (Høyre)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Navnekomiteen
Medlem av Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne
Medlem av Rådet for psykisk helse og rus
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Grut, Ørjan

Varamedlem av Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne
Telefon

Nielsen, Lise (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne
Sekretær
Svein Erik Flåtten
Telefon