Tilsynsrapporter 16.12.19 fra Vålerengahjemmet, 10.09.20 fra Villa Enerhaugen og 16.12.19 fra Valle dagsenter