Oppfølging av BU-vedtak 110/20 Strategi for å få ned biltrafikk og bilhold