Erfaringer og suksessfaktorer fra arbeid med traumeinformert innsats