Bydelens uttalelse til Detaljregulering med konsekvensutredning Etterstadsletta 48 m.fl.