Bydelens uttalelse til Bestilling av oppstartsmøte – Grenseveien 99 (MDG)