Bydel Gamle Oslos innspill til mindre fysiske trafikksikringstiltak i 2021