Kulturstipend i Gamle Oslo (ferdigbehandles i Velferd)