2020-11-12

Innspill fra bydel Gamle Oslo til varslet oppstart av detaljregulering - Gladengveien 1 og Ensjøveien 14 (Ap) (ferdigbehandles i BUK)