2020-11-12

Bydelens uttalelse til Høring - Tilpasning av ressursfordelingsmodell for grunnskoler til lærernorm (ferdigbehandles oppvekst)