Bydelens uttalelse til kommunal boligbehovsplan 2021-2030 (ferdigbehandles i BUK)