2020-09-17

Strategi for å få ned biltrafikken og bilbehovet i Gamle Oslo (MDG)