2020-09-17

Oppfølging av sak 44/20 Vedrørende bruken av Akerselva og Olafiagangen (AP og R)