2020-09-17

Nei til etablering av utendørs værested for rusavhengige på Elgsletta (AP)