2020-09-17

Bydelens uttalelse til offentlig ettersyn av detaljregulering av Turbinveien 28