2020-09-17

Bydelens uttalelse til Høring - Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Oslo kommune