Prosess med navnsetting av gater, torg og parker i bydelen (MDG)