Opparbeidelse av snarveg mellom Etterstadkroken og Alnastien (AP)