Bydelens uttalelse til midlertidig bruksendring av Grenseveien 95