2020-03-19

Uttalelse angående situasjonen på Grønland (R)