ØSTERDALSGATA 1 Bydel Gamle Oslos innspill til oppstartsmøte (AP)